Bulgarian English Русский Начало Представяне Лечение Стъклени опори Дентален туризъм Връзки Контакт

Зъболечение и протезиране без импланти

Неподвижни зъбни протези върху стъклени опори ZX-27


Когато липсват зъби в устната кухина се нарушава добрата захапха и дъвкателната хармония. В случаи на малко или неподходящо разположени зъби, които да носят мостова конструкция, обикновено се прибягва към подвижно протезиране чрез частични снемаеми протези, но и те имат своите недостатъци. Алтернатива е поставяне на импланти, но това налага сложна хирургична интервенция, която създава известен страх у пациента. Модерно решение на проблема е системата за атрактивно протезиране върху стъклени опори ZX-27, която е създадена и патентована през 1991 г.

Същността на тази система е, че пациенти, които все още имат собствени зъби, но не желаят да носят снемаеми протези или пък да сложат импланти в устата си, могат чрез този метод да изградят дълготрайна и устойчива неподвижна мостова конструкция, с други думи мост или протеза.

Стъклените опори ZX-27 са произведени от специално обогатено стъкло, което контактува безпроблемно с лигавицата на челюстта, монтира се към протезата и замества липсващи собствени опорни зъби. Системата работи успешно в случаи на липсващи задни зъби, но и заедно с импланти.

Прочетете повече за системата за привлекателно укрепване върху стъклени опори ZX-27, представена с технологични и клинични тестове и анализи в брошурите (в PDFPDF) на английски, немски, италиански, гръцки и руски език.

Доктор Ставрева вече 8 години практикува лечение при едностранно или двустранно неограничени зъбни редици чрез метода на протезиране върху стъклени опори ZX-27, които могат да се нарекат биологични импланти. Вместо да се използват подвижни или снемаеми протези, лечението се решава с мостови конструкции. Дъвкателното налягане се преразпределя върху всички зъби, като тези с увреден пародонт се разтоварват. Процесът на резорбция на алвеоларна кост намалява след шинирането. Чрез тази изключително проста и ефективна система за протезиране върху стъклени опори ZX-27 се избягва хирургичната интервенция с импланти, а протезата е също толкова надеждна и устойчива. Това прави цената на лечението около 3 пъти по-ниска в сравнение с протезирането върху импланти.

Ето някои от случаите на д-р Ставрева за протезиране върху стъклени опори ZX-27:

RO graph - ZX-27 sample 1 pre-treatment RO graph - ZX-27 sample 1 after-treatment

Пациент: Т.П., жена на 33 години

Диагноза: D. Adentio partialis superior

Зъбен статус преди лечението:

Собствен зъб
Изваден зъб
Собствен зъб
мостоносител
Собствен зъб
извън протезата
Възстановен зъб
чрез протезата
Възстановен зъб – тук
протезата лежи върху
стъклена опора ZX-27

 

Зъбната формула след екстракцията на необходимите зъби има следния вид:

E
E
15
E
E
12
11
21
22
23
E
E
E

 

Мостоносителите в този случай:  12 ,  11 ,  21 ,  22  и  23  са изградени чрез пинлеи за по-голяма устойчивост и здравина на бъдещата мостова конструкция. Тъй като пациентката е млада, е избрана системата за протезиране върху стъклени опори ZX-27. Стъклената опора е поставена в областта на  26 . Изработена е металокерамична мостова конструкция с дъгова стабилизация.

Зъбният статус след лечението изглежда така:

X
X
15
X
X
12
11
21
22
23
X
X
ZX

 

Лечението е завършено на 25 юни 2008 г. Контролната рентгенография е от 22 юни 2010 г. Пациентката има много добро самочувствие, храни се и дъвче нормално.


RO graph - ZX-27 sample 2 pre-treatment RO graph - ZX-27 sample 2 after-treatment

Пациент: А.М., жена на 72 години

Диагноза: D. Adentio partialis superior et inferior

Преди лечението зъбната формула е следната:

 

Тук интерес представлява долната челюст. След екстракцията на  41  и  42 , мостоносители са само четири зъба:  44 ,  31 ,  33  и  34 . Използвани са две стъклени опори за долна челюст при поставени две металокерамични конструкции с дъгова стабилизация, съответно за горна и долна челюст.

Зъбната формула след лечението има следния вид:

 

Лечението е завършено на 22 декември 2008 г. Контролната рентгенография е от 28 юни 2010 г. Пациентката има много добро самочувствие, храни се и дъвче нормално.


RO graph - ZX-27 sample 3 after-treatment

Пациент: Л.Д., мъж на 48 години

Диагноза: D. Adentio partialis superior et inferior

Зъбната формула след лечението е:

ZX
X
X
13
12
X
21
22
23
X
X
26

X
45
X
43
X
X
X
X
33
34
X
ZX

 

При лечението са използвани металокерамични конструкции за горна и долна челюст с дъгова стабилизация и две стъклени опори в областта на  16  и  36 . Пациентът е имал намерение да постави импланти, за да не носи снемаеми протези. Той е много доволен от лечението със стъклени опори ZX-27.

Лечението е завършено на 2 юли 2010 г. Контролната рентгенография е от същия ден. Пациентът има много добро самочувствие, храни се и дъвче нормално.


RO graph - ZX-27 sample 4 pre-treatment ZX-27 sample 4 pre-treatment ZX-27 sample 4 during-treatment

Пациент: Д.С., жена на 34 години

Диагноза: D. Adentio partialis superior et inferior

Зъбната формула след екстракцията на необ­ходимите зъби има следния вид:

E
17
E
15
E
E
12
11
21
22
E
E
E
E
E
E

48
E
E
45
E
43
E
E
E
E
33
34
35
E
37
38

 

Интерес тук представлява протезирането на горната челюст. Мостоносители са:  11   12   15   17   21  и  22 . Тъй като пациентката е млада, е избрана системата за протезиране върху стък­лени опори ZX-27. Опорите са 2, поставени в областта на  24  и  26 . Изработена е стъкло­керамична конструкция с дъгова стабилизация.

Зъбният статус след лечението, завършено на 17 септември 2011 г., изглежда така:

 

Вижда се, че в този случай МОЖЕ ДА СЕ ПРОТЕЗИРА БЕЗ ИМПЛАНТИ и без подвижни протези.

Пациентката има много добро самочувствие, храни се и дъвче нормално.

ZX-27 sample 4 after-treatment

Ето как изглежда зъботехническият процес на снимките по-долу:

Система за неподвижно зъбно протезиране чрез стъклени опори ZX-27 от DentAvantgArt
ZX-27 Attractive Glass Abutment System

Стъклените опори ZX-27 се произвеждат в два размера в зависимост от големината на зъба, който ще заменят.

ZX-27 Attractive Glass Abutment System

Подбраната според зъбния статус голяма или малка стъклена опора ZX-27 се поставя в стягащия апарат.

ZX-27 Attractive Glass Abutment System

Стъклената опора ZX-27 се нагрява до червено, за да може да се моделира формата на нейната повърхност.

ZX-27 Attractive Glass Abutment System

Разтопената стъклена опора ZX-27 продължително се притиска върху мястото, предвидено за нея в отливката.

ZX-27 Attractive Glass Abutment System

След като стъклената опора ZX-27 се втвърди и охлади, нейната повърхност се полира с диамантени инструменти.

ZX-27 Attractive Glass Abutment System

Оформената като седло повърхност на стъклената опора ZX-27 се прикрепя към местото си в отливката.

ZX-27 Attractive Glass Abutment System

Взема се отпечатък на стъклената опора ZX-27 чрез потапяне във восък.

ZX-27 Attractive Glass Abutment System

Стъклената опора ZX-27 се прикрепя към модела на отливката с горещ тилен восък.

ZX-27 Attractive Glass Abutment System

Подготвената мостова конструкция (протезата) и стъклената опора ZX-27 в отливката преди да се залепят.

ZX-27 Attractive Glass Abutment System

Готовата стъклена опора ZX-27 се изпробва в отливката преди да се постави в устата на пациента.

Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 181, вх. А, ап. 19 карта ξ телефон: 0877 035 206ξ e-mail: doctor@stavreva.com
За спешна стоматологична помощ в Пловдив звънете на 0877 035 206. Зъболекарят приема от 16:00 до 21:00 часа и по предварителен график.