Bulgarian English Русский Начало Представяне Лечение Стъклени опори Дентален туризъм Връзки Контакт

Д-р Живка Ставрева – доктор по дентална медицина


smile

Доктор Ставрева е завършила стоматологичен факултет към Медицинска академия в Пловдив през 1980 г. През 1985 г. придобива специалност Обща стоматология и работи като поливалентен стоматолог последователно в селата Коньово и Еленово в община Нова Загора. Практикуването в селските участъци е най-добрия учител според самата нея, защото зъболекаря сам трябва да се справя с различни случаи от денталната практика.

С конкурс през 1989 г. тя е приета на работа в VI стоматологична поликлиника в ж.р. Тракия в град Пловдив. От 1993 г. открива самостоятелна практика като зъболекар. Доктор Ставрева е поливалентен стоматолог с дългогодишен опит и висока квалификация, което гарантира отличното качество на предлаганите от нея дентални услуги. Тя посещава ежегодно квалификационни курсове, семинари и изложения за да повиши знанията си и да обмени опит с водещи специалисти в денталната практика.

Понастоящем д-р Ставрева практикува в собствения си кабинет в Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 181, вх. А, ап. 19, в който освен плановите си пациенти посреща всекидневно и спешни случаи.

За спешна и неотложна нужда от зъболекарска помощ в Пловдив, както и за уговаряне на подходящ час за Ваше планово посещение в кабинета, търсете д-р Ставрева по всяко време на телефон 0877 035 206.


Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 181, вх. А, ап. 19 карта ξ телефон: 0877 035 206ξ e-mail: doctor@stavreva.com
За спешна стоматологична помощ в Пловдив звънете на 0877 035 206. Зъболекарят приема от 16:00 до 21:00 часа и по предварителен график.